Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023. Trải qua những năm tháng, dự án đã từng bước hình thành và phát triển, mang theo những hứa hẹn và mong đợi về một không gian sống đẳng cấp và đầy phấn khích tại Đảo Ngọc xinh đẹp.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tiến độ xây dựng dự án The 5Way Phú Quốc vào tháng 08 năm 2023.

Tại thời điểm đang vào tháng 08 năm 2023, dự án The 5Way Phú Quốc đã và đang trải qua những giai đoạn quan trọng trong quá trình xây dựng. Hạ tầng giao thông và các tiện ích đa dạng cũng đang được hoàn thiện, hứa hẹn sẽ tạo ra một môi trường sống hoàn hảo với đầy đủ các tiện nghi từ bệnh viện quốc tế cho đến trường học chuẩn quốc tế.